Ekologické balenie tiskových materiálov. - Doplňujúce členenie - DUAL COLOR

Stále pálčivejší problém kam s vytlačenými prázdnymi špulkami možno riešiť elegantne - kupujte iba tlačové materiály a špulku používajte opakovane ...

Špulku ( MASTERSPOOL ) si môžete kúpiť, alebo ju vytlačte doma - STL súbory sú vždy u príslušného tlačového materiálu na stiahnutie ...