PLA - Doplňujúce členenie - Mení farbu podľa teploty