2.Q. / PRIEBEHY - DEVIL DESIGN

Jedná sa o materiál 2.akosti - môže dochádzať k zafarbeniu struny, ľahkému zašpineniu, prípadne sa jedná o prebehové špulky - obsahuje filament dvoch alebo aj viacerých farieb a časť, kde dochádza k tzv. prebehu

Materiál je inak úplne štandardný, priemer struny je OK. Špulky môžu byť zasielané v škatuliach bez loga výrobcu, prípadne vo väčšom kartóne spoločne.

Ponuka tovaru v tejto kategórii nie je stála, veľmi záleží na výrobkoch 3D materiálu, ako často prebehový materiál uvoľňujú do predaja.

Spravidla to býva tak 1x za 3 mesiace.